آیا آیه « إذْ یبَایعونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَه » عدالت تمامی صحابه را ثابت می‌کند؟

پرسش: آیا آیه « إذْ یبَایعونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَه » عدالت تمامی صحابه را ثابت می‌کند؟ پاسخ: یکی از آیاتی که اهل سنت برای اثبات عدالت تمامی صحابه استناد می‌کنند، آیه ۱۸ سوره فتح است که خداوند در این آیه می‌فرماید: «لَقَدْ رَضیَ اللَّه عَن الْمؤْمنینَ إذْ یبَایعونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَه فَعَلمَ مَا فی قلوبهمْ فَأَنْزَلَ السَّکینَهَ … ادامه خواندن آیا آیه « إذْ یبَایعونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَه » عدالت تمامی صحابه را ثابت می‌کند؟