چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 28 February , 2024 ساعت ×

برچسب » عقد الّدرر فی فضل زیارة خیرالبشر

گزارشی از کتاب «عقد الّدرر فی فضل زیارة خیرالبشر»
1 سال قبل
معرفی کتاب

گزارشی از کتاب «عقد الّدرر فی فضل زیارة خیرالبشر»

این کتاب در پاسخ به شبهات ابن تیمیه در مورد زیارت قبر پیامبر (ص) نگاشته شده است، که مشتمل بر هشت باب است که باب اول آن، حاوی ادله ی روایی(ده حدیث) بر اثبات مشروعیت زیارت پیامبر خاتم(ص) است. فصل دوم آن در بردارنده ی فضائل زیارت اگرچه لفظ زیارت در آن نیامده است می باشد.