چهارشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۲ Wednesday, 6 December , 2023 ساعت ×

برچسب » پیامبراکرم (ص)

بررسی سن پیامبراکرم (ص) و خدیجه کبری (س) در هنگام ازدواج
1 سال قبل
مقاله

بررسی سن پیامبراکرم (ص) و خدیجه کبری (س) در هنگام ازدواج

اقوال دیگری نیز هست مانند قول 25 سال و 28 سال و 30 سال و 35 و 45 سال... و از برخی نقل شده که قول نخست را ترجیح داده اند ولی دلیلی برای آن ذکرنکرده است ،و شاید توجیه دیگری را که برخی از نویسندگان کرده اند بتواند دلیل و یا تاییدی بر این قول و یا قول های دوم وسوم نیز باشد که گفته اند: ...با توجه به فرزندانی که خدیجه بدنیا آورده می توان احتمال داد که سن خدیجه کمتر از چهل سال بوده و تاریخ نگاران عرب رقم «چهل »را بدلیل آنکه رقم کاملی است انتخاب کرده اند