چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 28 February , 2024 ساعت ×

برچسب » کتاب شناسی فاطمی و اشعار فاطمی

معاونت فرهنگی بنیاد بین المللی امامت با همکاری جناح کوئیز از ۱۸ آذر ماه در ۱۸ موضوع فاطمی به مدت ۱۸ روز این رویداد ارزشمند را برگزار خواهد نمود.
2 ماه قبل
در نشست مشترک معاونت فرهنگی بنیاد بین المللی امامت با مدیر موسسه جناح مطرح شد؛

معاونت فرهنگی بنیاد بین المللی امامت با همکاری جناح کوئیز از ۱۸ آذر ماه در ۱۸ موضوع فاطمی به مدت ۱۸ روز این رویداد ارزشمند را برگزار خواهد نمود.

در رویداد فاطمی جناح کوئیز فرایندی ترسیم شده تا کاربران ناظر به موضوعات محوری در طراحی سوال مشارکت فعالی داشته باشند.